Tilikarelia Oy

Uutiset

19.09.2018

Tulorekisteri aloittaa vuoden alussa

Työnantajan on ilmoitettava kaikki palkka- ja ansiotulot tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin viranomaiselle erikseen vuosi-ilmoituksella. Tammikuussa 2019 tehdään siis sekä vuosi-ilmoitukset vuoden 2018 maksettujen palkkatietojen osalta sekä tulorekisteri-ilmoituksia tammikuussa 2019 maksettujen palkkojen osalta.

Tulorekisteriin tulee ilmoittaa kaikki työnantajan maksamat suoritukset ja palkasta tehdyt pidätykset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. palkkaennakoita ei voida maksaa työntekijöille, vaan jokainen maksu täytyy tehdä palkkojen kautta ja ilmoittaa tulorekisteriin. Tämä voi aiheuttaa muutoksia totuttuun käytäntöön, joten kannattaa tämä ottaa huomioon ja ottaa puheeksi palkansaajien kanssa.

Ilmoitus on annettava 5 kalenteripäivän kuluessa palkkojen/suorituksen maksusta. Ilmoituksen viivästymisestä tai ilmoituksen tekemättä jättämisestä lankeaa sakko maksettavaksi.

Tulorekisteristä tietoja saavat vuoden 2019 alusta lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan.

Tässä verottajan linkki, josta löytyy hyödyllistä tietoa tulorekisteristä.

Tilikarelia tiedottaa asiakkaille asiasta tarkemmin loppuvuoden aikana.

Tilikarelia Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta

+358 (0)20 749 7340
asiakaspalvelu(at)tilikarelia.fi
Avoinna arkisin klo 9 – 14
(sovittaessa muinakin aikoina)
Y-tunnus 0423828-6

auktorisoitu

Kaakon Nettipalvelu Oy