Tilikarelia Oy

Uutiset

07.11.2018

Tulorekisteri muuttaa palkanlaskentaa

Tulorekisteri muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa

Paljon julkisuudessakin esillä ollut tulorekisteri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa tammikuun alusta lähtien.

Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää.

 

Mikä muuttuu:

  1. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen.
  1. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.
  • tästä johtuen palkansaajista tarvitaan tarkempia tietoja, olemme teihin yhteydessä tietojen täydentämiseksi
  1. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen.
  1. Tammikuun alusta lähtien ilmoitamme tulorekisteriin ns. täydentävät tiedot, joita esimerkiksi etuuksia myöntävät tahot käyttävät. Näitä ovat muun muassa:
  • Rahapalkan perusteet eriteltynä ja ansaintajaksot, miltä ajalta suoritus maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuorolisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt)
  • Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja palkattomat)
       -> Pyydämme teitä jatkossa toimittamaan nämä tiedot palkanlaskentaan palkanmaksukausittain.
  1. Myös kaikki maksetut palkkaennakot, matkalaskut sekä laskutetut työkorvaukset (jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivän jälkeen, joten tiedot on annettava palkanlaskentaan viimeistään maksupäivänä. Palkkaennakoista on perittävä ennakonpidätys ja muut työntekijämaksut.
        -> Jos maksatte näitä maksuja itse, tulee meidän pikaisesti sopia:
  1. a) ilmoitatteko maksut tulorekisteriin itse, vai
  2. b) ilmoitatteko tiedot meille ja me hoidamme tulorekisteri-ilmoitukset puolestanne, jolloin sitoudutte tiukkaan toimitusaikatauluun. Tällöin meidän on päivitettävä toimeksiantosopimuksen palveluerittelyä ja sovittava palvelun hinnasta.

 

Jotta voimme asioida puolestanne tulorekisterissä, tarvitsemme teiltä uuden Katso-roolin

 

Jotta voimme tehdä puolestanne tulorekisteri-ilmoituksia, tarvitsemme teiltä Katso-palveluun valtuuden ”Palkkatietojen ilmoittaminen”. Olemme lähettäneet teille valtuuspyynnön, joka teidän on hyväksyttävä.

 

Lisätietoa tulorekisteristä

 

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

 

Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/


Tilikarelia Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta

+358 (0)20 749 7340
asiakaspalvelu(at)tilikarelia.fi
Avoinna arkisin klo 9 – 14
(sovittaessa muinakin aikoina)
Y-tunnus 0423828-6

auktorisoitu

Kaakon Nettipalvelu Oy